Kasutustingimused

DEFINITSIOONID
Ostja on see, kes ostab kaupa Parmenides OÜ-le kuuluvast Barefoot’i hobusesadulate e-poest, mis asub veebiaadressil https://sadulapood.parmenides.ee/.
Müüja on see, kes müüb kaupa; see on Parmenides OÜ (reg. nr. 12039208), aadressiga Koitmaa talu, Koidma küla, 92218 Hiiumaa vald, kellele veebiaadressil https://sadulapood.parmenides.ee/ asuv Barefoot’i hobusesadulate ja –tarvikute e-pood kuulub.

ÜLDISED TELLIMISTINGIMUSED
Müüja lähtub oma tegevuses Ostja poolt e-poes esitatud tellimusest ja täidab tellimuse viivitamatult, kui tasu on selle eest laekunud. Müüja jätab siiski endale õiguse tellimus tühistada, kuid seda ainult juhul, kui tellimuse täitmine ei ole objektiivselt võttes mõistlik või üldse võimalik. Sellisel juhul informeerib Müüja Ostjat tellimuse tühistamisest telefoni ja/või e-kirja teel, misjärel loetakse tehing tulemuseta lõpenuks. Juhul, kui Ostja on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ostuhinna Ostjale viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 14 päeva möödudes.

NIME- JA/VÕI AADRESSIMUUTUS PEALE TELLIMUSE ESITAMIST
Kui Ostja juriidiline ja/või tarneaadress on peale tellimuse esitamist muutunud või erineb sellest, mida ta Müüjale varem on teatanud, peab Ostja Müüjat sellest viivitamatult teavitama, et Müüja saaks tellimuse korrektselt täita ja dokumenteerida. Müüjat võib teavitada telefoniteel, helistades numbrile 57 878 389, või e-kirja teel, saates e-kirja aadressile sadulapood@parmenides.ee.

TAGASTAMINE
Ostjal on õigus 14 päeva jooksul peale tellitud kauba kättesaamist põhjust avaldamata tellimusest taganeda ja kaup Parmenides OÜ e-poes nimetatud kaupade vastu vahetada või üldse tagastada. Kauba tagastamiseks tuleb see Ostjal omal kulul saata tagasi Parmenides OÜ asukohta (mis on: Koitmaa talu, Koidma küla, 92218 Hiiumaa vald) ja teatada sellest telefoniteel (numbrile 57 878 389) või e-kirjaga (aadressile sadulapood@parmenides.ee)

Ostja võib tellitud kaubaga tutvuda ja seda proovida, et selgitada selle sobivust, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja samamoodi komplekteeritud nagu tellimuse kättesaamise hetkel. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, peab Ostja pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga võrdväärses seisukorras, siis on Müüjail õigus arvestada Ostjale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suuruse määrab Müüja õiglase ja asjatundliku eksperiisi käigus.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG
Pretensioonide esitamise aeg on seadustest tulenevalt 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui Müüja ei suuda tõestada vastupidist või kui puudus ei ole kasutamise käigus tekkinud tavalise kulumise tulemus. Pretensiooni lahendus võib olla kas osaline hüvitis, toote tagasiostmine, vahetus või parandus.

VAIDLUSED
Tellimuse täitmisel ja tellitud kauba edasisel kasutamisel tekkivad vaidlused Müüja ja Ostja vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel, otsides õiglast kokkulepet, mis sobib mõlemale osapoolele. Kui Müüja ja Ostja siiski kokkuleppeni ei jõua, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Ostjal on tellimusest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Ostjalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Tarbijakaitseameti aadress on Rahukohtu 2, 10130 Tallinn.