Kasutustingimused

DEFINITSIOONID

Ostja on see, kes ostab kaupa siinsest Log Horse OÜ-le kuuluvast Barefoot’i hobusesadulate e-poest, mis asub veebiaadressil https://sadulapood.parmenides.ee.
Müüja on see, kes müüb kaupa; see on Log Horse OÜ (reg. nr. 12039208), aadressiga Villema talu, Nehatu küla, 90123 Lääneranna vald, Pärnu maakond kellele veebiaadressil https://sadulapood.parmenides.ee asuv Barefoot’i hobusesadulate ja –tarvikute e-pood kuulub.

ÜLDISED TELLIMISTINGIMUSED

Müüja lähtub oma tegevuses Ostja poolt e-poes esitatud tellimusest ja täidab tellimuse viivitamatult, kui tasu on selle eest laekunud. Müüja jätab siiski endale õiguse tellimus tühistada, kuid seda ainult juhul, kui tellimuse täitmine ei ole objektiivselt võttes mõistlik või üldse võimalik. Sellisel juhul informeerib Müüja Ostjat tellimuse tühistamisest telefoni ja/või e-kirja teel, misjärel loetakse tehing tulemuseta lõpenuks. Juhul, kui Ostja on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ostuhinna Ostjale viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 7 päeva möödudes.

HIND JA KÄTTETOIMETAMINE

Parmenidese sadulapoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ja need sisaldavad käibemaksu.

Log Horse OÜ on Barefooti ametlik esindaja Eestis, Lätis ja Leedus ja me müüme Barefooti ratsavarustust ainult nendesse riikidesse. Eestisse tellitud kauba kohaletoomise eest maksma ei pea; see on tasuta. Eesti-sisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-4 päeva jooksul alates tellimuse tegemisest, kui tellitud kaup on Eesti laos olemas. Kui tellitud kaup on olemas ainult Barefooti Saksamaa laos, jõuab kaup tellijani enamasti 10-14 päeva jooksul. Kui tellitud on aga eritellimusena valmistatav toode, mida kuskil laos ei olegi, tuleb tarneaeg eraldi välja selgitada. Erandlikel juhtudel (nt. pühad) võib saatmine ka kauem aega võtta, kuid sellisel juhul anname tellijale sellest kohe telefoni- või e-kirja teel teada.

NIME- JA/VÕI AADRESSIMUUTUS PEALE TELLIMUSE ESITAMIST

Kui Ostja juriidiline ja/või tarneaadress on peale tellimuse esitamist muutunud või erineb sellest, mida ta Müüjale varem on teatanud, peab Ostja Müüjat sellest viivitamatult teavitama, et Müüja saaks tellimuse korrektselt täita ja dokumenteerida. Müüjat võib teavitada telefoniteel, helistades numbrile +372 5787 8389, või e-kirja teel, saates e-kirja aadressile sadulapood@parmenides.ee.

TELLIMUSEST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

Ostjal on õigus 14 päeva jooksul peale tellitud kauba kättesaamist põhjust avaldamata tellimusest taganeda ja kaup Log Horse OÜ e-poes teiste kaupade vastu vahetada või üldse tagastada. Kauba tagastamiseks tuleb see Ostjal omal kulul saata see tagasi Log Horse OÜ asukohta (mis on: Villema talu, Nehatu küla, 90123 Lääneranna vald, Pärnu maakond) ja teatada sellest telefoniteel (numbrile +372 5787 8389) või e-kirjaga (aadressile sadulapood@parmenides.ee). Müüja peab viivitamatult Ostjale teatama, kui on taganemisavalduse kätte saanud. Tellimusest taganemisest võib Ostja teatada vabas vormis. Kui ta aga soovib seda teha täidetava ankeediga, siis selle saab ta sobivas vormingus siit alla laadida:

Taganemisavaldus.odt
Taganemisavaldus.docx
Taganemisavaldus.pdf

Ostja võib tellitud kaubaga tutvuda ja seda proovida, et selgitada selle sobivust, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja samamoodi komplekteeritud nagu tellimuse kättesaamise hetkel. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, peaks Ostja seda tegema. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peaksid kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga võrdväärses seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Ostjale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suuruse määrab Müüja õiglase ja asjatundliku eksperiisi käigus.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Pretensioonide esitamise aeg on seadustest tulenevalt 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui Müüja ei suuda tõestada vastupidist või kui puudus ei ole kasutamise käigus tekkinud tavalise kulumise tulemus.

Pretensioone on kõige mõistlikum saata e-kirja teel, saates e-kirja aadressile sadulapood@parmenides.ee. Samuti võib seda teha telefoniteel, helistades numbrile +372 5787 8389. Parmenidese sadulapood vastab tellija esitatud kaebusele kirjalikult 7 päeva jooksul. Pretensiooni lahendus võib olla kas osaline hüvitis, toote tagasiostmine, vahetus või parandus.

VAIDLUSED

Tellimuse täitmisel ja tellitud kauba edasisel kasutamisel tekkivad vaidlused Müüja ja Ostja vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel, otsides õiglast kokkulepet, mis sobib mõlemale osapoolele. Kui Müüja ja Ostja siiski kokkuleppeni ei jõua, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus või kohtuväliselt.

Ostjal on tellimusest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kokkulepetest tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Samuti võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, mille leiad siit. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Ostjalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

Tarbijakaitseameti aadress on Pronksi 12, 10117 Tallinn ja e-posti aadress on info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijakaitse nõuandetelefoni number on +372 6201 707 ja sinna saab helistada tööpäevadel kell 10:00 – 15:00.

OTSETURUNDUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Parmenidese sadulapood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Samuti edastame isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et tellitud kaup kohale saata.

Parmenidese sadulapood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas vastavaid juhiseid.